نورالمهدی پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

سوزاندن نماد های شیطانی - نورالمهدی

سخن دوست :به امید ظهور مولا و سرومان حضرت حجت بن الحسن(عج)که صد البته نزدیک است

نظرات و ارسال نظر